ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น สร้างสรรค์พัฒนาโรงเรียนวัดหนองไม้ซุง

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น สร้างสรรค์พัฒนาโรงเรียนวัดหนองไม้ซุง ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีการทาสีสนามเด็กเล่นของโรงเรียนวัดหนองไม้ซุง และแจกอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดหนองไม้ซุง จัดขึ้น ณ โรงเรียน วัดหนองไม้ซุง ตำบลไม้ซุง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม