ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมทักษะการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา และองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ได้จัดโครงการอบรมทักษะการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการ วิทยากรโดย อาจารย์อภิรัตน์ รสหวาน ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิและทีมงาน ให้ความรู้และแนวทางการรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์ วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อชี้แจงนโยบายการรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2562 จากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และปรับทัศนคติในการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ในเชิงสร้างสรรค์ให้กับรุ่นพี่ทุกสาขา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม