ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมการทำ Portfolio ผ่าน Smart Phone ณ โรงเรียนบางปะหัน

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนักศึกษา ARU Ambassador และนักศึกษาทุน จัดกิจกรรม ARU CRM บริการวิชาการ อบรมการทำ Portfolio ผ่าน Smart Phone ให้กับนักเรียนชั้น ม.6 ณ โรงเรียนบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม