ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

รับการประเมินผลการดำเนินงานรอบ 360 วัน

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับการประเมินผลการดำเนินงานรอบ 360 วัน หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจสถาบันอุดมศึกษา ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการต้อนรับผู้ประเมิน จัดขึ้น ณ ห้องห้องอยุธยา-อาเซียน และห้องประชุมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ARUBI

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม