ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมชี้แจงนโยบายการจัดสรรและการบริหารงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 กองนโยบายและแผน จัดประชุมชี้แจงนโยบายการจัดสรรและการบริหารงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุม และอาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานท์ รองอธิการบดี พร้อมทีมงาน เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม