ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะ เพื่อจัดการสรรหากรรมการสภาวิชาการ ในส่วนของผู้แทนคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 คน แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยมีคณาจารย์ประจำคณะเข้าร่วมการประชุมสรรหา ซึ่งผลการสรรหาคือ ผศ.มูนีเราะฮ์ ยีดำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นคณะกรรมการสภาวิชาการ ในส่วนของผู้แทนคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดขึ้น ณ ห้อง 43014 อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม