ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการจัดงานนำเสนอผลงานศิลปกรรมสร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานนำเสนอผลงานศิลปกรรมสร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิชชุลดา ตันประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมฝ่ายนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ ในงานนำเสนอผลงานศิลปกรรมสร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยมีคณะกรรมการจัดงานเข้าร่วมการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช (ห้อง 43110) อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม