ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรเข้าร่วมพิธี ณ ลานกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งเทียนพรรษาที่คณาจารย์บุคลากรร่วมกันหล่อ จะทำการแห่เทียนในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เพื่อถวาย ณ วัดอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม