ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค (World Skills Thailand)

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการร่วมกับวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มีการส่งเสริมนักศึกษา เพื่อเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค (World Skills Thailand) โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี และ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง โดยทั้งสองสาขาวิชาวิชาได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน ดังต่อไปนี้ - ประเภทเดี่ยว จำนวน 5 คน คือ สาขาวิชาเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกัด) โดยได้รับรางวัล คือ 1 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน - ประเภททีม จำนวน 1 ทีม คือ สาขาวิชามาตรวิทยาด้านมิติ ได้รับรางวัล คือ 1 เหรียญเงิน ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง และเหรียญเงิน จะต้องเป็นตัวแทนเพื่อเข้าสู่การแข่งขันฝีมือแรงงานระดับประเทศต่อไป โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและผู้ฝึกสอน ด้านความรู้ ความชำนาญ และทักษะวิชาชีพ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม