ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการโรงเรียนรักวิทย์ ระดับประถมศึกษา

ระหว่างวันที่ 2-4 และ 9 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการโรงเรียนรักวิทย์ ระดับประถมศึกษา โดยมีคณาจารย์ จากคณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี ให้ความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนวัดบ้านแพน “ศรีรัตนานุกูล” อำเภอเสนา และโรงเรียนวัดดาวคะนอง อ.บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม