ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

“การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพื่อการศึกษาในท้องถิ่น”

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น “การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพื่อการศึกษาในท้องถิ่น” โดยมี อาจารย์ทัศนี สุทธิวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุด พร้อมบุคลากรของสำนัก ณ โรงเรียนวัดอบทม ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน กิจกรรมห้องสมุดสีเขียว การทำสมุดโน้ตและงานประดิษฐ์จากของเหลือใช้ การทำพวงกุญแจ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม