ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา หล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี2562

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา หล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี2562 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปิยะ มีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม เป็นประธานในพิธีและกล่าวอบรมนักเรียนให้เรียนรู้ถึงความหมายของเครื่องโต๊ะหมู่บูชาต่างๆ ในพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา อีกทั้งยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และถือเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม