ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีแห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยสถาบันอยุธยาศึกษา คณะวิชา 4 คณะ และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมจัดพิธีแห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยมี อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน จำนวน 155 คน ร่วมพิธีแห่และถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม