ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา นายอวิรุทธ์ เจียมฮวดหลี เจ้าหน้าที่วิจัย นางสาวสุจิตรา งามบุญปลอด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนางสาวสุธีรา มูลดี นักวิชาการศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ทรงต่อแผ่นดินไทย โดยมี นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม