ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาโรงเรียนประถมสาธิต

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนประถมสาธิต จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนประถมสาธิตเป็นประธานในพิธี โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 430 คน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักศึกษา และชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนประถมสาธิต เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 40 คน กิจกรรมประกอบด้วยการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเทียนจำนำพรรษา ถวายสังฆทาน วัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีไทย ให้คงอยู่ตลอดไป จัดขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม