ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาโรงเรียนสาธิตมัธยม

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา โดยมี อาจารย์ปิยะ มีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม เป็นประธานในพิธี พร้อมนักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6 จำนวน 170 คน ร่วมแห่เทียนจำนำพรรษาไปถวายยังวัดตึกคชหิรัญ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอาจารย์สุนีย์ มณีโชติ รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเป็นประธานในพิธีสงฆ์ ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนสาธิตมัธยม และนักเรียนขั้น ม.1,ม.2,ม.3 และ ม.4 จำนวน 492 คน ถวายเทียนจำนำพรรษาไปยังวัดสุวรรณดาราราม ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อีกทั้งยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และถือเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม