ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมการเขียนโครงการ และการใช้งานระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณและการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 กองนโยบายและแผน จัดโครงการอบรมการเขียนโครงการ และการใช้งานระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณและการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งการฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบบริหารงบประมาณการคลัง ณ อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม