ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรม หัวข้อ “ขับขี่ปลอดภัย” และหัวข้อ “การปรับตัวเข้าสู่สังคมอุดมศึกษา”

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562 อบรม หัวข้อ “ขับขี่ปลอดภัย” และหัวข้อ “การปรับตัวเข้าสู่สังคมอุดมศึกษา” ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน วิทยากรโดย นายชาติชาย แสงทับทิม จาก บริษัท แมรีกอท จิวเวอรี่ (ประเทศไทย จำกัด) อบรม หัวข้อ “ขับขี่ปลอดภัย” นางสาวณภัทรมณ พลาพล จาก Hitachi Chemical Asia (THAILAND) อบรม หัวข้อ “การปรับตัวเข้าสู่สังคมอุดมศึกษา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม