ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีมอบเกียรติบัตร นักศึกษาที่ทำคะแนนระดับดีเยี่ยม

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี จัดพิธีมอบเกียรติบัตร นักศึกษาที่ทำคะแนนระดับดีเยี่ยม และอบรมปรับความรู้พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งแนะนำคณาจารย์ตามสาขาวิชาต่างๆ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม