ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมโครงการ LIBRARY TOUR จิตอาสา ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมโครงการ LIBRARY TOUR จิตอาสา ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562 โดยช่วงเช้านักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และช่วงบ่ายนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม