ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 6 (ประจำปี 2562)

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 นำโดย นางสาวพิจิกามาศ แย้มบู่ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวอัจฉริยะณัฐ จันทร์สิงห์ บรรณารักษ์ ได้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 6 (ประจำปี 2562) ณ ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ ชั้น 7 ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานครฯ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม