ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมหัวหน้างานทุกงานในกองกลาง

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมหัวหน้างานทุกงานในกองกลาง ได้รับเกียรติจาก นางสาวเพลินตา โมสกุล ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานการประชุม เพื่อให้ดำเนินงานในกองกลาง เป็นไปตาม แนวปฏิบัติ และนโยบายในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอยุธยา-โปรตุเกส สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม