ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 60 คน ในโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 “โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเชียงรากน้อย” ในการศึกษาดูงานและเยี่ยมชมนิทรรศการทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม