ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา นำโดย รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีพระสงฆ์ จำนวน 68 รูป มารับบิณฑบาต ในครั้งนี้ จากนั้น อธิการบดี เป็นประธานถวายวางพานพุ่ม เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายพระราชสักการะเบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา กล่าวถวาย พระพรชัยมงคล ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชาร่วมกัน พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร ณ สนามหญ้าหน้าอาคารป่าตอง (อาคาร 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม