Cinque Terre

อธิการบดี ร่วมรายการ คุณธรรม คุณ ทำ ได้ "สถาบันอุดมศึกษาต้นแบบด้านคุณธรรม"

ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา


Facebook

แนะนำ ติชม / ร้องเรียน / สายตรงอธิการบดี


ข่าวเด่น

ARU Photo Gallery มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

1 มี.ค. 2566

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2566

14 ก.พ. 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดงานครบรอบ 31 ปี วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” “นามราชภัฏสง่าศรี ด้วยพระบารมีล้นเกล้า”

14 ก.พ. 2566

“วันราชภัฏ” และแถลงข่าวรูปแบบร่วมในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะ เพื่อพัฒนากำลังคนสำหรับศตวรรษที่ 21

10 ก.พ. 2566

ม.ราชภัฏอยุธยา ต้อนรับ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงานด้านวิศวกรสังคม