โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 3


หัวข้อที่ 4 : เขียนตำราและหนังสือด้านวิศวกรรม ไม่ใช่เรื่องยากถ้ารู้แนวทาง

โดย : ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช


มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยารวมพลังสู้ COVID-19

Facebook


ARU Quicklink

ข่าวเด่น

ARU Photo Gallery มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

6 ก.ค. 2564

ราชภัฏอยุธยารวมใจสู้ภัยโควิด-19 มอบเงินและน้ำดื่มสนับสนุนภารกิจการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

1 ก.ค. 2564

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครบรอบ ๑๑๖ ปี “ จากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” 1 กรกฎาคม 2564 “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”

8 เม.ย. 2564

พิธีทำบุญสำนักงาน สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และรับโล่เกียรติคุณรางวัลคนดี ศรี สกสค.อย. ปี 2564

8 เม.ย. 2564

สานใจไทยสู่ใจใต้” รุ่นที่ 38