โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 3


หัวข้อที่ 4 : เขียนตำราและหนังสือด้านวิศวกรรม ไม่ใช่เรื่องยากถ้ารู้แนวทาง

โดย : ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช


มาตรการช่วยเหลือต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Facebook


ARU Quicklink

ข่าวเด่น

ข่าว มรภ.อย.

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

ARU Photo Gallery มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

2 ก.ย. 2564

ราชภัฏอยุธยา MOU กับบริษัท โอเพ่น เอ็คยูเคชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) ร่วมประชาสัมพันรับสมัครนักศึกษาในประเทศจีนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในระดับ ป.โท และ ป.เอก

29 ส.ค. 2564

รมว.อว. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ราชภัฏอยุธยา ผ่านวิกฤตโควิด-19

23 ส.ค. 2564

การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

10 ส.ค. 2564

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564