(การประกาศผล) การประกวดนำเสนอผลงานโครงงานสหกิจศึกษา


Facebook

ARU Quicklink


ข่าวเด่น

ข่าว มรภ.อย.

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

ARU Photo Gallery มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

4 ส.ค. 2565

สื่อสารองค์กร ราชภัฏอยุธยา อบรมพัฒนาบุคลากรเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ ดิจิทัล

2 ส.ค. 2565

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ Chitose Institute of Science and Technology ประเทศญี่ปุ่น

27 ก.ค. 2565

นักศึกษาทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำ

27 ก.ค. 2565

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ