รายละเอียด

image

อาจารย์ชาลีวัฒน์ จิตต์โสภา

การศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการระบบคุณภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย