รายละเอียด

image

อาจารย์ณัฏชญา ธาราวุฒิ

การศึกษา

  • ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • กศ.บ. (การแนะแนว) มหาวิทยาลัยทักษิณ

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย