รายละเอียด

image

อาจารย์เหมพงษ์ เหมปราการ

การศึกษา

  • วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย