รายละเอียด

image

อาจารย์เจนวิชญ์ ทองอ่อน

การศึกษา

  • บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
  • บธ.บ. (บริหารทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย