รายละเอียด

image

ผศ.นันทนิธิ์ เอิบอิ่ม

การศึกษา

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วิทยาลัยครูเพชรบุรี

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 8114

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย