รายละเอียด

image

อาจารย์พวัสส์ อัครพัฒน์กำชัย

การศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร) มหาวิทยาลัยดุสิต
  • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) สถาบันราชภัฏราชนครินทร์

อีเมล์ : chumpol_oh@hotmail.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 8415

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย