รายละเอียด

image

ดร.สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด

การศึกษา

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • Master of Science (Management and Marketing) Birmingham City University
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 8427

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย