รายละเอียด

image

อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด

การศึกษา

  • Master of Science (Management and Marketing) Birmingham City University
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยอสัมชัน

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8427

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย