รายละเอียด

image

อาจารย์รุ่งเรือง ทองศรี

การศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 8106

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย