รายละเอียด

image

ผศ.นาตยา เกตุสมบูรณ์

การศึกษา

  • การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 8102

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย