รายละเอียด

image

อาจารย์ฤดี เสริมชยุต

การศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8401

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย