รายละเอียด

image

ผศ.พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8403

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย