รายละเอียด

image

อาจารย์ณัฏฐ์พล จงพิทักษ์สกุล

การศึกษา

  • บัญชีมหาบัณฑิต (บัญชีการบริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยอสัมชัน

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8099

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย