รายละเอียด

image

ผศ.เพ็ญนภา หวังที่ชอบ

การศึกษา

  • บัญชีมหาบัณฑิต (บัญชีการบริหาร) มหาวิทยาศรีปทุม
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8408

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย