รายละเอียด

image

อาจารย์ชุติมา นิ่มนวล

การศึกษา

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยรังสิต
  • ศิลปศาสตร์บัณฑิต การจัดการทั่วไป (แขนงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชาชีพครู (การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8405

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย