รายละเอียด

image

รศ.จิตติมา อัครธิติพงศ์

การศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารงานบุคคล) มหาวิทยาลัยสยาม
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8100

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย