รายละเอียด

image

อาจารย์สุรารักษ์ สุพัฒนมงคล

การศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (บริหารธุรกิจ) สถาบันราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 8409

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย