รายละเอียด

image

ผศ.ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์

การศึกษา

  • Doctor of Professional Studies (Marketing Communications) Central Queensland University ,Australia.
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์เอเชีย
  • ครุศาสตรบัณฑิต ธุรกิจศึกษา (บัญชี) เกียรตินิยม อันดับ 2 สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 8104

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย