รายละเอียด

image

ผศ.ภัทราพร จันตะนี

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8404

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย