รายละเอียด

image

อาจารย์ฉัตรชัย นิยะบุญ

การศึกษา

  • ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ศศ.บ. (การพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยนเรศวร

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 8423

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย