รายละเอียด

image

อาจารย์ญาณิศา เผื่อนเพาะ

การศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเป็นผู้ประกอบการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8425

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย