รายละเอียด

image

อาจารย์สรพล ขัตติยาสุวรรณ

การศึกษา

  • Master of Science (International Hospitality and Tourism) Bournemouth University,UK
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย