รายละเอียด

image

อาจารย์กันยารัตน์ คงพร

การศึกษา

  • ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 8097

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย