เอกสาร Online

  • You are here :
  • Home
  • Contents Online
คลิ๊กดาวน์โหลด

ขอเชิญเข้าร่วมงานประจำปีสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (OIE Forum) พ.ศ.2565 เรื่อง "Disruptive Change is the New Chance : วิกฤตพลิก โอกาสใหม่ของอุตสาหกรรมไทย" ในวันที่ 26 ต.ค.2565 เวลา 08.00-12.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 202 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา