เอกสาร Online

  • You are here :
  • Home
  • Contents Online
คลิ๊กดาวน์โหลด

สำเนาหนังสือสภากาชาดไทย ที่ ศอ.651/2565 ลงวันที่ 15 ก.ย.2565 เรื่อง ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ในการเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกฯ เข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในงาน "เทียนส่องใจ" เนื่องในว