เอกสาร Online

  • You are here :
  • Home
  • Contents Online
คลิ๊กดาวน์โหลด

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) "โครงการจัดทำระเบียบ มาตรการ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence:AI)" ในวันที่ 18-19 ต.ค.2565 เวลา 9.00-16.00 น.